Ez itt kérem szépen LGB kis házi agyzsugorítója lenne. Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg internet szolgáltatóját, vagy leginkább tűrjön csendben.

2009. szeptember 2., szerda

Nibiru értelmezése

Akinek gondot okoz az előző blog bejegyzésem helyes értelmezése, keresse meg legyen szíves az értelmező kéziszótárban az "irónia" bejegyzést, és az ott leírtak figyelembevételével olvassa az én írásomat. Köszönöm. :)

Jön a Nibiru!

A Nibiru bolygó (buta amerikai nevén Planet-X) - mint tudjuk -, 3600 (egyes források szerint 3660) évenként kerüli meg a napot, és igen elnyúlt pályán kering (nagy excentricitású ellipszis), azaz egy nibirui év (ami ugye a fentiek alapján 3660/3600 földi év) nagy részében a Földtől igen távol tartózkodik (a Kuiper őv környékén), viszont amikor Nap-közelbe ér igen fontos (és drámai) hatást gyakorol a belső Naprendszer bolygóira, így a Földre is. Ilyen pályára égitest általában csak valami kozmikus katasztrófa során kerülhet, de nehéz elképzelni, hogy egy a Föld tömegénél 26-szor nehezebb bolygóra valami ilyen hatást gyakorolt, miközben a többi bolygót "nem zavarta" meg semmi. Ebből következik, hogy egyetlen lehetőség adódik, a Nibiru valójában nem Naprendszerünk része eredendően, hanem külső "látogató", itt ragadt Napunk gravitációs erőterében miután megérkezett. Mint közismert, a Nibiru 2012-ben fog - ismét - Földközelbe kerülni, aminek során drámai változásokat és katasztrófákat fogunk tapasztalni bolygónkon, befolyásolja majd a Föld forgási sebességét (egy Földi nap hossza), illetve a pályáját is akár (egy Földi év hossza, és a Naptól való távolságunk), és természetesen rengeteg katasztrófa fogja ezt kísérni (földrengés, tűzvész, stb). Mivel - mint látható - a Nibiru periodikus visszatérésénél akár a földi év hossza is változik, igen nehéz (ha nem lehetetlen) megmondani, hogy mi történt az előző közelségek idején, hiszen nem tudjuk, akkor milyen hosszú volt egy földi év, esetleg nem lehet az év jelenlegi hosszával számolni. Azaz tulajdonképpen nem ismert, hogy a történelmünkbe hová helyezzük akárcsak a legutolsó visszatérés alkalmát, ergo nem tudjuk egykönnyen bizonyítékként a történelemben feljegyzett katasztrófákat felhasználni a Nibiru létezésére. Magáról a Nibiruról azonban sok történelmi feljegyzés létezik. Például a babiloni mitológiában is előfordul, Marduk istenhez kötik valahogy.

Az is ismert, hogy a magyarok a Szíriusz nevű csillag körül keringő bolygóról származnak. Minden logikusan gondolkodó ember fejében felmerülhet az ötlet: az ős-magyarok esetleg olyan technikának voltak birtokában, hogy az egész bolygójukat el tudták téríteni, és kvázi űrhajóként használva keresetek egy másik lakható bolygót (elképzelhető, hogy eredeti otthonukat csillagászati méretű katasztrófa sújtotta, amit ők előre láttak, ezért voltak kénytelenek elmenekülni) , így érkeztek meg a jelenlegi otthonunkat befogadó naprendszerbe! Ez sok mindent megmagyaráz, többek között a Nibiru furcsa pályáját, azonnal két fontos tényt is láthatunk: a Nibiru nagy tömege ellenére "egzotikus" pályán kering (míg a többi bolygó pályája sokkal "normálisabb"), illetve van Földközeli pontja pályájának. Ez utóbbi természetes, hiszen a látogatók a Földre voltak kíváncsiak, ezért a Nibiru intersztelláris pályáját ennek megfelelően állították be, hogy a cél-naprendszerbe érkezvén lehetőség legyen a Föld meglátogatására. Nem véletlen, hogy több, régi de fejlett civilizáció említést tesz a Nibiruról, és a Sziriuszról is, a kapcsolat tisztán látható! Ez valójában nem más, mint az anno valójában megtörtént események "visszhangja" az egyes népek emlékezetében. Természetesen nehéz ma már látni, hogy ezekből a máig is fennmaradt mondákból mi a valóság, és mi a képzelet, de gyanús összefüggéseket látunk teljesen különböző népek mondavilágában, amikor hasonló dolgokról beszélnek.

Hová tűnt azonban az olyan fejlett technikával rendelkező ősi magyar nép, akik egy egész bolygót képessek voltak több fényév távolságra eljuttatni? A válasz egyszerű és elegáns: a Földre jutva ez a nép magát atlantisiak névvel illetve továbbra is igen fejlett körülmények között éldegélt a Föld nevű bolygón. Valójában az új környezet ismeretlensége okozta vesztüket is: bár a sziriuszi naprendszerükben előre jeleztek egy kozmikus katasztrófát, új lakhelyük még nem kellő ismerete okozta, hogy nem láttak előre egy olyan kataklizmát, aminek eredményeképpen Atlantis hatalmas szigete (mely földrész méretű volt) örökre elveszett. Természetesen a büszke magyar nép nem hallhatott ki ilyen szomorú módon, sok túlélő akadt, akik épp nem Atalantison tartózkodtak, ők sokasodván újabb fejlett civilizációkat hoztak létre, tovább művelve az ősi hagyományokat, és megőrizvén az ősi eredetet, amit ma is így ismerhetünk ezen népek legendáikból. Atlantis elvesztése természetesen nem maradt nyom nélkül: a magyarok fejlett tudományos technikájukat elvesztették, de az ősi büszkeséget továbbvitték, ami eddig is segítette őket a kozmikus túlélés nagy harcában. A történelem során több üzemben számtalan nép származtatható közvetlenül a magyaroktól, a nagy hét magyar törzs nevei a következőek voltak: Sumér, Babilon, Maja, Inka, Egyiptom, Görög, Róma. Az itt feltűnő Babilon név azonnal bizonyítékot is szolgátat a Nibiru létezésére, és logikusan kapcsolódik szépen felépített rendszerünkbe, egyszerűen lehetetlen ezeket a tényeket kétségbe vonni! Ha valaki kételkedne, a rengeteg bizonyíték közül egy: mint tudjuk a babiloniak 60-as számrendszerbe számoltak. Valójában ez az atalantisi (és így az ősi magyar) rendszer hagyatéka, érthető, hogy a Nibiru keringési ideje pont osztható hatvannal! Hiszen ideérkezvén a Nibiru "hátán" egy logikusnak tűnő, kerek számot állítottak be őseink a Nibiru keringési idejére (mármint kerek szám a 60-as számrendszerben, és a 3600 év az pontosan 60*60, hát nem félelmetes, hogy mennyire összevágnak a tények?!). Mint tudjuk a 60-as számrendszer maradványa áthatja egész világunkat manapság is: 60 másodperc van egy percben, és 60 perc egy órában. A 12-es számrendszer szintén ide kapcsolódik, hiszen 12*5 az éppen 60 (bár az 5 nem túl logikus, de az akkoriban terjedő 10-es számrendszert is kicsit belekeverve elegánsan meg tudjuk ezt magyarázni)! Ez már nem az eredeti atlantisi rendszer, de látható, hogy az egész számú szorzó használata bizonyítja a rokonságot. Az egyiptomi törzs a nappalt és az éjszakát is 12-12 részre osztotta (óra), így alakult ki a 2*12=24 órás földi nap aztán. Egy kőr 360 fokból áll, ami éppen 6*60, milyen szép bizonyíték az eredeti atlantisi és a 12-es számrendszer használatára is: hisz a 6-os szorzó pont a 12 fele! És az sem véletlen, hogy szinte minden mai nyelvben külön neve van a 12-nek (míg más számnak, pl a 13-nak nincs), ez magyarul a "tucat", angolul a "dozen", de lehetne még folytatni. Látjuk tehát, hogy a Babilon nevű törzs mellett az Egyiptom nevű is szépen illik a rendszerbe a 12 miatt. Ne csodálkozzunk hát, hogy ma már nem titok: az egyiptomi fáraók magyarul beszéltek, és az eredeti ős-magyar igét hirdették! Az sem véletlen, hogy vannak gyanús emlékek falvésetek formájában, ahol az egyiptomi birodalom korából származó szkafandert, villanykörtét vagy űrhajót ábrázolnak: ezek mind az ősi, fejlett magyar tudomány emlékei, amelyek azonban addigra már mind elvesztek a nagy atlantisi katasztrófa formájában. Ennek ellenére a magyar nép nagysága mindenhol tetten érhető: bár technikájuk nagy részét elvesztették, tudásuk megvolt: a kor primitívsége ellenére hatalmas piramisok tervezésébe és építésébe fogtak, sikerrel! Ennek bizonyítékai ma is láthatóak, több ezer év után is, büszkén hirdetve népünk nagyságát. Az is magyarázatot nyert így, hogy miért keringenek olyan legendák, miszerint a fáraók a sziriuszról származnak.

A tudósok ma sem tudnak magyarázatot adni, miért épített sok más nép is piramisokat, akikről előtte semmi kézzep fogható maradandó emlék nem származott, ide értve a maja és inka napéket is. Logikus, hogy az egyiptomi törzshöz hasonlóan a többi magyar törzs is magukkal vitték ezt az ősi építészeti formát, és külön-külön is ilyenek építésébe kezdtek! Ebből persze az is következik, hogy a magyarok szülőbolygóján (a Nibirun) a piramis alapú építészet eredeti szülőhelyét találnánk! Ha ellátogatnánk a Nibirura, ősi városok romjait találnánk, ahol az uralkodó stílus a piramis forma!

Természetesen a magyar törzsek mellett sok más népre is hatással voltunk, akik bár nem közvetlen leszármazottaik a nagy magyar nemzetnek, sok mindent átvettek tőlünk. Kell-e jobb bizonyíték erre, mint a finn nép? Az azóta is terjedő legenda, miszerint a finn és a magyar nyelv is a finnugor nyelvcsaládba tartozik, és hogy népeink távoli rokonok oda vezethetőek vissza, hogy a finnek primitív nyelve örömmel fogadta be a gyönyörű magyar nyelv számos jellemzőjét, és emellett sok szavunkat is (melyek az érvezredek alatt persze sokat torzultak, szinte a felismerhetetlenségig: hiába, a magyar nyelv egyszerűen túl bonyolult volt a többi népnek, hogy helyesen beszéljék), ez a hatás okozza azt, hogy manapság sokan gondolják azt, hogy a finn és magyar nyelvnek közös eredete van. A finnek fokozatosan északra húzódtak, rajtuk keresztül sok környező nép kultúrájába is beszivárgott némi magyar jellemző. Tökéletes és megcáfolhatatlan bizonyíték erre az észak-germán hitvilág néhány része! A Thor nevű isten (norvég irásmódja: Tor) például összeköthető a disznótor fogalmával! Ugyanis a disznótort régebben Tor istennek ajánlották áldozatként!

Természetesen a többi magyar törzs, és leszármazottaik módosult nyelve is hordozza az ősi magyar nyelvvel kimutatható hasonlóságokat! Közismert például a magyar-görög nyelvrokonság (http://www.kitalaltkozepkor.hu/maracz_finnugor.html), amelyet néhányan megpróbálnak cáfolni ugyan, de nem sok sikerrel. A rómaik ismerten sok görög hagyományt vittek tovább, rokonságukhoz kétség sem férhet. A sumér és babiloni nép pedig több szempontból - a Nibiru említését is ideértve - is a magyarokhoz köthetőek.

Jól látható tehát, hogy az ősi magyar büszke nemzet gyakorlatilag minden nagy kultúra alapja lett itt a Föld nevű bolygón, és erre számtalan bizonyíték található, ha az ember nem vak, hogy észrevegye! Ezen népek, és a mai magyarok közvetlen előfutárai (a honfoglalók) mind büszke népek voltak, nevükhöz hatalmas hódítások, fejlett kultúrák köthetőek. Nem csoda hát, hogy a magyar nép világunk központja, bár sajnos a mai világban ez már kevésbé nyilvánvaló, ha csak felszínesen nézzük a dolgokat. Ám bármerre is kutakodunk, szinten elkerülhetetlenül bombáznak minket a bizonyítékok, melyeket bűn figyelmen kívül hagyni!