Ez itt kérem szépen LGB kis házi agyzsugorítója lenne. Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg internet szolgáltatóját, vagy leginkább tűrjön csendben.

2009. szeptember 2., szerda

Jön a Nibiru!

A Nibiru bolygó (buta amerikai nevén Planet-X) - mint tudjuk -, 3600 (egyes források szerint 3660) évenként kerüli meg a napot, és igen elnyúlt pályán kering (nagy excentricitású ellipszis), azaz egy nibirui év (ami ugye a fentiek alapján 3660/3600 földi év) nagy részében a Földtől igen távol tartózkodik (a Kuiper őv környékén), viszont amikor Nap-közelbe ér igen fontos (és drámai) hatást gyakorol a belső Naprendszer bolygóira, így a Földre is. Ilyen pályára égitest általában csak valami kozmikus katasztrófa során kerülhet, de nehéz elképzelni, hogy egy a Föld tömegénél 26-szor nehezebb bolygóra valami ilyen hatást gyakorolt, miközben a többi bolygót "nem zavarta" meg semmi. Ebből következik, hogy egyetlen lehetőség adódik, a Nibiru valójában nem Naprendszerünk része eredendően, hanem külső "látogató", itt ragadt Napunk gravitációs erőterében miután megérkezett. Mint közismert, a Nibiru 2012-ben fog - ismét - Földközelbe kerülni, aminek során drámai változásokat és katasztrófákat fogunk tapasztalni bolygónkon, befolyásolja majd a Föld forgási sebességét (egy Földi nap hossza), illetve a pályáját is akár (egy Földi év hossza, és a Naptól való távolságunk), és természetesen rengeteg katasztrófa fogja ezt kísérni (földrengés, tűzvész, stb). Mivel - mint látható - a Nibiru periodikus visszatérésénél akár a földi év hossza is változik, igen nehéz (ha nem lehetetlen) megmondani, hogy mi történt az előző közelségek idején, hiszen nem tudjuk, akkor milyen hosszú volt egy földi év, esetleg nem lehet az év jelenlegi hosszával számolni. Azaz tulajdonképpen nem ismert, hogy a történelmünkbe hová helyezzük akárcsak a legutolsó visszatérés alkalmát, ergo nem tudjuk egykönnyen bizonyítékként a történelemben feljegyzett katasztrófákat felhasználni a Nibiru létezésére. Magáról a Nibiruról azonban sok történelmi feljegyzés létezik. Például a babiloni mitológiában is előfordul, Marduk istenhez kötik valahogy.

Az is ismert, hogy a magyarok a Szíriusz nevű csillag körül keringő bolygóról származnak. Minden logikusan gondolkodó ember fejében felmerülhet az ötlet: az ős-magyarok esetleg olyan technikának voltak birtokában, hogy az egész bolygójukat el tudták téríteni, és kvázi űrhajóként használva keresetek egy másik lakható bolygót (elképzelhető, hogy eredeti otthonukat csillagászati méretű katasztrófa sújtotta, amit ők előre láttak, ezért voltak kénytelenek elmenekülni) , így érkeztek meg a jelenlegi otthonunkat befogadó naprendszerbe! Ez sok mindent megmagyaráz, többek között a Nibiru furcsa pályáját, azonnal két fontos tényt is láthatunk: a Nibiru nagy tömege ellenére "egzotikus" pályán kering (míg a többi bolygó pályája sokkal "normálisabb"), illetve van Földközeli pontja pályájának. Ez utóbbi természetes, hiszen a látogatók a Földre voltak kíváncsiak, ezért a Nibiru intersztelláris pályáját ennek megfelelően állították be, hogy a cél-naprendszerbe érkezvén lehetőség legyen a Föld meglátogatására. Nem véletlen, hogy több, régi de fejlett civilizáció említést tesz a Nibiruról, és a Sziriuszról is, a kapcsolat tisztán látható! Ez valójában nem más, mint az anno valójában megtörtént események "visszhangja" az egyes népek emlékezetében. Természetesen nehéz ma már látni, hogy ezekből a máig is fennmaradt mondákból mi a valóság, és mi a képzelet, de gyanús összefüggéseket látunk teljesen különböző népek mondavilágában, amikor hasonló dolgokról beszélnek.

Hová tűnt azonban az olyan fejlett technikával rendelkező ősi magyar nép, akik egy egész bolygót képessek voltak több fényév távolságra eljuttatni? A válasz egyszerű és elegáns: a Földre jutva ez a nép magát atlantisiak névvel illetve továbbra is igen fejlett körülmények között éldegélt a Föld nevű bolygón. Valójában az új környezet ismeretlensége okozta vesztüket is: bár a sziriuszi naprendszerükben előre jeleztek egy kozmikus katasztrófát, új lakhelyük még nem kellő ismerete okozta, hogy nem láttak előre egy olyan kataklizmát, aminek eredményeképpen Atlantis hatalmas szigete (mely földrész méretű volt) örökre elveszett. Természetesen a büszke magyar nép nem hallhatott ki ilyen szomorú módon, sok túlélő akadt, akik épp nem Atalantison tartózkodtak, ők sokasodván újabb fejlett civilizációkat hoztak létre, tovább művelve az ősi hagyományokat, és megőrizvén az ősi eredetet, amit ma is így ismerhetünk ezen népek legendáikból. Atlantis elvesztése természetesen nem maradt nyom nélkül: a magyarok fejlett tudományos technikájukat elvesztették, de az ősi büszkeséget továbbvitték, ami eddig is segítette őket a kozmikus túlélés nagy harcában. A történelem során több üzemben számtalan nép származtatható közvetlenül a magyaroktól, a nagy hét magyar törzs nevei a következőek voltak: Sumér, Babilon, Maja, Inka, Egyiptom, Görög, Róma. Az itt feltűnő Babilon név azonnal bizonyítékot is szolgátat a Nibiru létezésére, és logikusan kapcsolódik szépen felépített rendszerünkbe, egyszerűen lehetetlen ezeket a tényeket kétségbe vonni! Ha valaki kételkedne, a rengeteg bizonyíték közül egy: mint tudjuk a babiloniak 60-as számrendszerbe számoltak. Valójában ez az atalantisi (és így az ősi magyar) rendszer hagyatéka, érthető, hogy a Nibiru keringési ideje pont osztható hatvannal! Hiszen ideérkezvén a Nibiru "hátán" egy logikusnak tűnő, kerek számot állítottak be őseink a Nibiru keringési idejére (mármint kerek szám a 60-as számrendszerben, és a 3600 év az pontosan 60*60, hát nem félelmetes, hogy mennyire összevágnak a tények?!). Mint tudjuk a 60-as számrendszer maradványa áthatja egész világunkat manapság is: 60 másodperc van egy percben, és 60 perc egy órában. A 12-es számrendszer szintén ide kapcsolódik, hiszen 12*5 az éppen 60 (bár az 5 nem túl logikus, de az akkoriban terjedő 10-es számrendszert is kicsit belekeverve elegánsan meg tudjuk ezt magyarázni)! Ez már nem az eredeti atlantisi rendszer, de látható, hogy az egész számú szorzó használata bizonyítja a rokonságot. Az egyiptomi törzs a nappalt és az éjszakát is 12-12 részre osztotta (óra), így alakult ki a 2*12=24 órás földi nap aztán. Egy kőr 360 fokból áll, ami éppen 6*60, milyen szép bizonyíték az eredeti atlantisi és a 12-es számrendszer használatára is: hisz a 6-os szorzó pont a 12 fele! És az sem véletlen, hogy szinte minden mai nyelvben külön neve van a 12-nek (míg más számnak, pl a 13-nak nincs), ez magyarul a "tucat", angolul a "dozen", de lehetne még folytatni. Látjuk tehát, hogy a Babilon nevű törzs mellett az Egyiptom nevű is szépen illik a rendszerbe a 12 miatt. Ne csodálkozzunk hát, hogy ma már nem titok: az egyiptomi fáraók magyarul beszéltek, és az eredeti ős-magyar igét hirdették! Az sem véletlen, hogy vannak gyanús emlékek falvésetek formájában, ahol az egyiptomi birodalom korából származó szkafandert, villanykörtét vagy űrhajót ábrázolnak: ezek mind az ősi, fejlett magyar tudomány emlékei, amelyek azonban addigra már mind elvesztek a nagy atlantisi katasztrófa formájában. Ennek ellenére a magyar nép nagysága mindenhol tetten érhető: bár technikájuk nagy részét elvesztették, tudásuk megvolt: a kor primitívsége ellenére hatalmas piramisok tervezésébe és építésébe fogtak, sikerrel! Ennek bizonyítékai ma is láthatóak, több ezer év után is, büszkén hirdetve népünk nagyságát. Az is magyarázatot nyert így, hogy miért keringenek olyan legendák, miszerint a fáraók a sziriuszról származnak.

A tudósok ma sem tudnak magyarázatot adni, miért épített sok más nép is piramisokat, akikről előtte semmi kézzep fogható maradandó emlék nem származott, ide értve a maja és inka napéket is. Logikus, hogy az egyiptomi törzshöz hasonlóan a többi magyar törzs is magukkal vitték ezt az ősi építészeti formát, és külön-külön is ilyenek építésébe kezdtek! Ebből persze az is következik, hogy a magyarok szülőbolygóján (a Nibirun) a piramis alapú építészet eredeti szülőhelyét találnánk! Ha ellátogatnánk a Nibirura, ősi városok romjait találnánk, ahol az uralkodó stílus a piramis forma!

Természetesen a magyar törzsek mellett sok más népre is hatással voltunk, akik bár nem közvetlen leszármazottaik a nagy magyar nemzetnek, sok mindent átvettek tőlünk. Kell-e jobb bizonyíték erre, mint a finn nép? Az azóta is terjedő legenda, miszerint a finn és a magyar nyelv is a finnugor nyelvcsaládba tartozik, és hogy népeink távoli rokonok oda vezethetőek vissza, hogy a finnek primitív nyelve örömmel fogadta be a gyönyörű magyar nyelv számos jellemzőjét, és emellett sok szavunkat is (melyek az érvezredek alatt persze sokat torzultak, szinte a felismerhetetlenségig: hiába, a magyar nyelv egyszerűen túl bonyolult volt a többi népnek, hogy helyesen beszéljék), ez a hatás okozza azt, hogy manapság sokan gondolják azt, hogy a finn és magyar nyelvnek közös eredete van. A finnek fokozatosan északra húzódtak, rajtuk keresztül sok környező nép kultúrájába is beszivárgott némi magyar jellemző. Tökéletes és megcáfolhatatlan bizonyíték erre az észak-germán hitvilág néhány része! A Thor nevű isten (norvég irásmódja: Tor) például összeköthető a disznótor fogalmával! Ugyanis a disznótort régebben Tor istennek ajánlották áldozatként!

Természetesen a többi magyar törzs, és leszármazottaik módosult nyelve is hordozza az ősi magyar nyelvvel kimutatható hasonlóságokat! Közismert például a magyar-görög nyelvrokonság (http://www.kitalaltkozepkor.hu/maracz_finnugor.html), amelyet néhányan megpróbálnak cáfolni ugyan, de nem sok sikerrel. A rómaik ismerten sok görög hagyományt vittek tovább, rokonságukhoz kétség sem férhet. A sumér és babiloni nép pedig több szempontból - a Nibiru említését is ideértve - is a magyarokhoz köthetőek.

Jól látható tehát, hogy az ősi magyar büszke nemzet gyakorlatilag minden nagy kultúra alapja lett itt a Föld nevű bolygón, és erre számtalan bizonyíték található, ha az ember nem vak, hogy észrevegye! Ezen népek, és a mai magyarok közvetlen előfutárai (a honfoglalók) mind büszke népek voltak, nevükhöz hatalmas hódítások, fejlett kultúrák köthetőek. Nem csoda hát, hogy a magyar nép világunk központja, bár sajnos a mai világban ez már kevésbé nyilvánvaló, ha csak felszínesen nézzük a dolgokat. Ám bármerre is kutakodunk, szinten elkerülhetetlenül bombáznak minket a bizonyítékok, melyeket bűn figyelmen kívül hagyni!

17 megjegyzés:

Dezső írta...

Ha 2012-re ideér akkor már látni kéne?

LGB írta...

A bennfentesek szerint jelenleg meg nem lathato, illetve csupan a deli sark tajekarol, de minden percben bovul a zona (halad eszak fele) ahonnan lathato. Viszont arra is gondolni kell, hogy a Nibirun maradt osmagyaroknak esetleg alcazo technikajuk is van (amit Atlantis-on is hasznaltak, lasd meg: StarGate Atlantis, milyen veletlen hogy ott is felmerul Thor azaz Tor neve - Asgard-kent megjelolve. Hiszen o egy idegen, akarcsak az osmagyar faj (akik meg sokkal korabban is jartak erre es DNS-uket eljuttatak a Foldre, innen az, hogy hasonlo homo sapiens faj elt a Foldon az Atlantis-i honfoglalas elott is). Valojaban a StarGate pl egy titkos ismeretterjesztes: ma meg felnek a bennfentesek felfedni az igazsagot, ezert ilyen scifi-nek alzacott musorokban elhintik a tudas morzsait, hogy amikor az ido elerkezik, konyebb legyen befogadni a Fold nepeinek a valosagot!

Unknown írta...

Legyszi kuldj abbol a tablettabol/belyegbol amit te is hasznalsz :D

Takika írta...

http://faszkivan.blog.hu/2009/02/20/nibiru_a_vegzet_bolygoja_1

LGB írta...

:) Nem kell tabletta vagy belyeg, eleg a Jobbik hulyesegeit alapul venni (honnan szarmazik a magyar nyelv szerintuk) meg par hasonlo szinvonalu (nem feltetlen politikai) csoport/emberke elmeletet, szoval az anyag ami igazan ut, az a media, legyen az barmi, ahonnan ossze lehet _barmit_ szedni. Mar varom hogy alairast akarjanak gyujteni hogy a 2+2 az 5 es nem 4 :) Az meg erdekesebb elmeletekre adhatna okot aztan :)

LGB írta...

Taki, igen, ezt olvastam, sot pont az volt ami felkeltette a figyelmemet, hogy errol irni kene nekem is, mas elmeleteket is belegyurva a dologba, hogy szep egesz legyen :)

kör333 írta...

Sziriuszról:
Sziriusz egy csillag és van egy testvér csillaga.
A sziria nevű bolyó megközelitőleg olyan pélyán , távolságban van a központi csillagtól, mint a föld bolygó a nap csillagtól.
Szíra igen fényes hely, és mai napig is lakott.
Sosem volt menekülés onnét, ez a gondolat téves elképzelés, főleg erre a bolygóra.
Vannak szíriusziak ezen a bolygón, de téves elképzelés, hogy a magyarok onnét származnak.
Szíriában (izrael mellett) is élnek szíriusziak.
Maga az elnők is az.
Minden szíriuszi komoly feladattal lépett a bolygóra.
Másokról nem nyilatkozhatok, nem adtak rá engedélyt, magam hátrahagytam testem sziriuszi csillagunknál szíriában egyfajta hibernációban, és a lelkemmel léptem át ide.
Ismereteim szerint más szíriusziak is így tettek.
Isten az önvaló tervét képviseljük.
Jó magam örző vagyok, akinek be kell hajtatnia a tervet.
Nem kikerülhető, nem áthágható.
A planétád a nibiru nem tartozik hozzánk.
A marsiak többet mesélhetnének róla.
Ha igazán érdekel ez a planéta kérdezd a reptiloidokat.
Ne keresd őket, nem találhatod meg, csak ha ők keresnek.Ők régebb óta itt vannak, mint maga az ember, elég sokat tudnak a bolygóról és a nibiru-dról.

Oreskó László írta...

Ti tényleg ilyen hülyék vagytok, vagy csak tetetitek? Persze, pont egy ilyen idióta nép mint a magyar, az jött az űrből. Ideje lenne felfogni: nem vagyunk jobbak vagy rosszabbak az átlag emberiségnél. Jó lenne ha a jövőbe néznénk és haladnánk, ahelyett, hogy ilyen múltbéli marhaságokat találunk ki. Az ilyen ostoba emberek miatt tart a világ ott ahol tart. Elgondolkodtatok arról, hogy mekkor a marhaságot beszéltek?

LGB írta...

Kedves oresko18, nem tudom te hogy vagy vele, de en nyilvan ironikus jelleggel irtam (kifigurazando az ilyen hulye elmeleteket), es a kedves megjegyzeseket kuldo emberek valaszait is igy ertelmeztem :) Ha valaki a fenti agymenesemet _komolyan_ veszi, az mar regen rossz :) :) Vagy kit szolitottal meg megjegyzeseddel?

Nyözö írta...

LGB! Annyira jól sikerült a marhasággenerálás, hogy a Nibiru hívők is komolyan vették. Nekem meg ugyanannyira zsibbasztja az agyamat, mint akik komolyan veszik... :)
Nemsokára forrásértékű munka válik belőled, ami tudja fene hogy jó-e vagy sem... Lehet érdemes lenne egyértelműsíteni a szándékodat, hogy az egyszerűbb gondolkodású (hogy lehet ezt szépen mondani? Segítsen már egy szíriuszi legyen szíves) egyének is értsék? :)

LGB írta...

Hat pediglen' direkt irtam egy blog bejegyzest ez utan, de ugylatszik az nem konnyen fellelheto :) Majd odairom akkor a vegere. Nem, nem az elejere, mert akkor nem poen, olvassa csak el szegeny aldozat, aztan a vegen prezentalom csak, hogy ez egy parodia valojaban :)

Scathach írta...

Valaki elhiszi, valaki nem..2 év múlva úgy is megtudjátok ti is..:)

Viszont ha valaki olvassa ezt, (ha szerencsém van akkor a kör333 nevezetű illető) akkor megkérném, hogy segítsen nekem megtalálni kör333-at, mert nem tudom, hogy lehetne kapcsolatba lépni vele.
Érdekelne honnan szedte azokat a dolgokat amit a Szíriuszról írt.

Amúgy a magyarságnak nincs hozzá annyi köze, mint állítod. Néhol igazad van, de több helyen tévedsz..

(A Csillagkapuról pedig csak annyit, hogy tényleg van benne valóságalap...:))

Előre is köszi ha valaki segít!:)

Unknown írta...

±µ¸["#¯¬¦`µ«° [ĦĮĴ|¤Ĥ ƾƪƫƗƔƢ ɮɆȹȼʺʬ ɤʆɣɏɛ. Jaj, ezt nem ide akartam írni, éppen az otthoniaktól a Szíriusziaktól búcsúztam el kódolt formában, miután jeleztem nekik, hogy már van pár ember akik tudnak rólunk! Nem kellene elárulni mindent a múltunkból! Hagyni kellene a tudósokat dolgozni, nem egyenesen az igazságot az arcukba vágni mert nem tudnák feldolgozni ezt a hírtelen jött információt, hiszen jelek szerint abszolút rossz irányban tapogatóznak. Ha te is őrző vagy, nem teheted meg hogy mindet kitálalsz. Meg is jött a válasz a tettedre. Ha hazaérsz, fegyelmit kapsz, száműznek a szíriusziak köréből. ki vagy tagadva!
Atlantiszt el kellett pusztítsuk, hiszen nem maradhatott fent rólunk árulkodó jel. ezért álcáztuk a természeti csapás formájában a felszámolás eseményét. Csillagkapu! még egy szót se róla, hiszen kereső expedíciók indulhatnak érte és ezt az Univerzum legfelső vezetősége a Szíriuszon határozottan ellenzi!
Úgy írogassatok, hogy jelentéseket fogok írni nap mint nap az Univerzum Galaktikai Belsőelhárítási és Külsőoffenzív osztályának!

Ĥ ƫƗ Ɣƾƪ ƫȹȼƗ ƔƢ ɮɆƪ ƫƗȹȼ

LGB írta...

@mobilos: koszonom a figyelmeztetest, igazad van, jobb ezzel vigyazni, mar igy is zaklatnak a kis zold manok, meg a kis szurkek, hogy azonnal alljak le ezzel a leleplezo manoverrel, mert nem lesz ennek jo vege! :)

Scathach írta...

Én Őrző? Annál nagyobb a hatalmam...mint hogy ilyen kis piti Őrző legyek...és nem is Szíriuszi. Az egy más világ..Ha te az vagy kinek mondod magad, tudhatnád ki vagyok. Szerintem sejted is...:)

Üdv

Scathach írta...

Én Őrző? Annál nagyobb a hatalmam...mint hogy ilyen kis piti Őrző legyek...és nem is Szíriuszi. Az egy más világ..Ha te az vagy kinek mondod magad, tudhatnád ki vagyok. Szerintem sejted is...:)

Üdv

Névtelen írta...

Az az érdekes, hogy aki értetlenül olvassa az itt vagy máshol leírt információkat mégis itt van.
És még viccelődik, kritizál, hülyének néz másokat.
Ha már tettétek a fáradtságot hogy ide eljutottatok, legyetek szívesek többet olvasni és elgondolkodni a múltról, és hogy mi vár ránk.
Nagyot fogtok lepődni.